Japon Sinemasının Büyük Ustası Kurosawa: Sinema Üzerine Düşünceler

(…) Sinemayı seviyorum iyi filmler yapıyorum bu da bana yetiyor. Şüphesiz yaratıcının törel sorumluluğu sorununu da göz önünde bulunduruyorum ama pek aydınlık pek bilinçli bir tarzda belirtmeksizin. Bu sorumluluk duygusu bende bir Japon olarak ve bir insan olarak doğuyor. Bu duygu farkında olmaksızın ben bilincine ermeden filmime giriveriyor. ( … ) Bende bilinçli ve isteyerek meydana gelmiş bir bağımlılık yok. Bağımlılık bende hiç bir vakit bir karar sonucu değil. Siyaset benim için çok önemli ama bir insan olarak bir yurttaş olarak; yoksa sinemacı olarak değil.Bana kalırsa yapıtlarımda iki eğilim var. Bir gerçekçi eğilim (Norainu-Kuduz Köpek Ikiru-Yaşamak) bir de sanatçı eğilim (Shichinin no samourai-Yedi Samuray Kumonosu jo-Örümcek Şatosu). Yapıtımda bu iki eğilim var. Ama ikisi de ben farkından olmaksızın kendiliğinden doğuyor. Ben kendimi gerçekçi saymıyorum. Gerçekçi olmaya çalışıyorum ya değilim. Bir türlü gerçekçi olamıyorum duygucuyum çünkü. Plastik sanatlara güzelliğe çok derinden bağlı olduğumu hissediyorum. Gerçeğe soğuk bir bakışla bakamam. Bundan dolayı gerçekçi değilim zaten. Öyle sanıyorum ki filmlerimde bazan kıyıcı sahneler bulunuyorsa bu gerçekçilikten değil de zayıflığımdan ileri geliyor. Gerçekte yufka yürekliyim ben.Savaş sırasında söz özgürlüğü yoktu. Savaştan sonra Japonya üzerine söylenecek öylesine şeyim vardı öylesine “dolu”ydum ki! O vakit benim için tek anlatım aracı gerçekçilikti.(…) (Sinemaya) film çevirmediğim vakit çok sık giderim. Sinemaya kapanır hemen hemen her oynayan filmi seyrederim. (…) Bana en çok şey veren yönetmenler mi? Bergman Visconti Antonioni Fellini Wajda John Ford Richardson… ve Fransız Yeni Dalga’sı… Japonlara gelince Ozu ile Mizoguchi’nin ölümünden beri artık kimseyi seyretmiyorum. Genç Japon sineması yabancı sinemalardan Fransız ve İtalyan sinemasından pek etkileniyor. Bu var olan bir tehlike. Büyük bir tehlike hatta. Size eğlenceli bir örnek vereceğim. Japonya’daki aşk ilişkileri Fransa ya da İtalya’dakilerin aynı olmaktan çok uzaktır. Oysa genç sinemacılar batı filmlerinde gördüklerini aşağılık bir şekilde kopya ediyorlar. Seyirciler de bu filmlere gerçek yaşamlarında öykünüyorlar. Oldukça gülünç bu. Teshigahara gibi bir adam bile bu yönsemeye karşı koyamadı. Ben işe başlarken çok sağlam bir Japon kültürü (sanat edebiyat tiyatro özellikle nô) temeline sahiptim. Yabancı sinemadan bu Japon temeli üzerine etkilenmiştim. Bu da bana yabancı etkisini Japon geleneklerini hiç unutmaksızm değerlendirmemi bana en iyi gelenini en uygun düşenini soğurmamı sağladı. Bugünün genç yönetmenleri doğrudan doğruya Japon olan bu kültür temelinden tamamıyle yoksundurlar. Oysa bana göre kişisel bir yapıt meydana getirmekte en önemli şey budur. Kendinde bu kültür temelini taşımak. Kök salmış olmak.(…) (Filmlerde senaryodan kurguya kadar) Her şeyi kendim yaparım. Ama bana en önemli görünen senaryonun hazırlanmasıdır. Senaryo filmin yapısı iskeletidir. Yapı çok sağlamsa rahatça görüntü eklenebilir. Hiç bir vakit dağınıklığa gevşekliğe yol açmaz bu. Ya da daha doğrusu iyi bir senaryo olduğu vakit şişirme olanaksızdır. Yönetmenin bir sürü işe yaramaz görüntü kattığı olur ama bunun nedeni yapının daha başlangıçta sağlam olmamasıdır. Kurguya gelince en önemlisi kesmektir; en önem verdiğiniz sizden en çok çaba isteyen sahneleri bile kesmektir. Sahneye iyi değilse yani bütünle uyuşmuyorsa hiç acımadan kesmek gerekir. (…) Ham maddeleri çeviriyorum ben bunları sonradan birleştirmem gerekir. Kurgu malzemesi çeviriyorum. Demek ki kurgu ile çevirim birbirinden çok değişik iki şey. Bir senaryo yazmaya başladığımda filmin yapısını düşünmem. Japonya’da genellikle sahneleri bölüm bölüm hazırlarlar: Önce birini sonra öbürünü çevirirler. Bense birinci sahneyi yazarım sonra kendimi düşgücüme bırakıveririm. Sahne büyür değişir dönemeç alır…Bana göre bir film her şeyden önce görüntülerin ve sesin bireşimidir. En uyarıcı gerçekten ürperdiğim an sesi eklediğim andır. Şüphesiz sesi seçmeden önce sahnenin şu ya da bu sesle meydana getireceği etkiyi tartarım tasarlarım. Ama sesin bütün tahminlerimi aştığı bir sahnenin etkisini iki katma çıkardığı da olur. Evet o anda ürperirim… Beni özellikle ilgilendiren müzik değildir; somut gerçek seslerdir. Örneğin çok hüzünlü bir sahneye neşeli bir şarkı eklenirse hüzün olağanüstü bir güç kazanacaktır ama gerçekte ben hayatın en yaygın seslerine büyük bir önem veririm. Evet ses konusunda çok titizim.Çeviren: Nijat ÖZÖNTürk Dili Sinema Özel sayısı Ocak 1968 Sayı:196 s.435-437(Cinema 66 sayı: 103 şubat 1966)