Currently browsing category

Resim

Durmuş Akbulut’tan Dünyayı Değiştiren Ressamlar Dizisi

Andt Warhol-Gustav Klimt Şu an satışta olan Andy Warhol ve Gustav Klimt belgeselleri sanatçıların yaşamlarına, sanatlarına, ses getiren yanlarına, renklerle anlam arayışlarına ve bunların fırçalarından damlayıp bize ulaşan özgün yanına bir bakış niteliğinin çok ötesinde. Pop art’ın öncüsü And Warhol-DDR-1 Plastik Suretler, fırçasını kadının gizemli ruhunda dolaştıran Gustav Klimt- DDR-2 …

Resim ve Sinema – I

Sinema ve Resim ilişkisi Resim, insanlık tarihinin başlangıcıyla birlikte var olmuş bir uğraştır. Önceleri yalnız bir imgelem, iletişim kodu olan resim yerleşik düzen ve uygarlaşma ile birlikte bir sanata dönüşmeye başlamıştır. Sinema ise, resme ve diğer sanatlar göre daha genç bir sanat olmasına karşın özellikle resimle derin bir benzeşme göstermektedir. …