Currently browsing

Mart 2014

Rus Sineması’nda Tarkovski Bakışı

Sinema tarihine göz attığımızda özellikle Rus sinemacıların geliştirdiği teknikler göz ardı edilmeyecek kadar önemlidir. Sinemada anlam yaratma ve beraberinde gelişen ‘’kurgu’’ kavramı her ne kadar Fransız Melies ve Amerikalı Griffith ile adını duyursa da sinemada devrim niteliği taşıyan kurgunun teorik hale gelmesi ve şekillenmesi dönemin Rus sinemacıları Pudovkin, Kuleshov, Vertov …